Ruzie in samengesteld gezin.

Wills Langedijkcolumn

Beste Wills: dankzij Instagram hebben we hommeles in ons redelijk harmonieuze samengestelde gezin. Begin dit jaar vroeg oudste stiefdochter haar vader geld voor een wereldreis, wat hij heeft geweigerd. Aan mijn eigen dochter, ongeveer even oud, heb ik een flink bedrag voor haar verjaardag gegeven om een auto te kunnen kopen. Ze bedankte hiervoor op Instagram, dat zag stiefdochter die onmiddellijk belde waarom mijn dochter geld kreeg voor een auto en zij niets voor haar wereldreis. Nu is stiefdochter boos op mij en is haar vader boos op mijn dochter vanwege haar post op Instagram. Mijn man en ik ruziën over wiens dochter hier de fout in is gegaan. De meisjes zijn boos op elkaar en ook onze andere kinderen kiezen een kant. Hoe komen we hieruit?

Beste Familie: is dit de schuld van Instagram, nee toch? Jullie kinderen hebben deze toestand niet veroorzaakt. Dat hebben jij en je man gedaan. Het lijkt alsof de kinderen niet op de hoogte waren van jullie besluit om de financiën gescheiden te houden. Hét moment ze dat te vertellen was toen en nu hebben jullie de poppen aan het dansen.

Door het Instagram incident zijn de gevolgen van jullie afspraak voor de kinderen duidelijk geworden. Als je er werkelijk achter kunt staan dat jouw dochter een flink bedrag krijgt en zijn dochter niets, dan is dat zo. Wees duidelijk, vooral naar je stiefdochter: “We hebben vanaf het begin besloten om onze financiën gescheiden te houden, dus niet meebetalen aan jouw wereldreis is jouw vaders besluit en mijn financiële hulp aan mijn dochter is mijn besluit.”  

Jullie hebben ervaren welk een gekrakeel het oplevert tot nu toe. Is dit wellicht een aanleiding  om met je man te bespreken of de door jullie getroffen regeling niet te rigide is voor een samengesteld gezin. Er zijn meer kinderen die ooit ook een beroep op jullie zullen doen in het ( niet meer zo redelijk harmonieuze) gezin. Wat voor gezin willen jullie zijn?

Schuif de gevolgen van jullie afspraak niet af op de kinderen en de sociale media. Op doornen zaaien volgt distels maaien.

www.beter-samen.nl Relatietherapie Amsterdam, Heiloo, Texel