Ik vertrouw niemand meer

Wills Langedijkcolumn

Beste Wills: Ik heb het pas uitgemaakt met mijn vriendin en ik voel me shit, echt rock bottom. In ons laatste gesprek heeft zij me zulke hatelijke, gemene dingen naar mijn hoofd geslingerd en het allerergste is: zij misbruikte heel gevoelige informatie die ik alleen met haar heb gedeeld omdat ik haar vertrouwde. Ik voel me ten diepste door haar verraden. Ik vertel nooit meer iemand wat. Hoe kan ik ooit weer iemand vertrouwen?

Beste Rock Bottom: Helpt het als ik je zeg dat het heel verstandig is geweest het uit te maken met deze vrouw? Iemand die jouw vertrouwen zo heeft beschaamd is een Labbekak (ster) zoals ze dat in West-Friesland zeggen. Althans, ze gedraagt zich zo.

Uit ervaring weet ik dat er drie stadia volgen nadat je je relatie met een Labbekak ( ster)verbreekt: 1. Verdriet omdat iemand die je vertrouwde besloten heeft je pijn te doen, 2. Schaamte over het feit dat je iemand hebt vertrouwd die het zo niet waard is gebleken, en 3. Angst dat je je eigen beoordelingsvermogen je weer in de steek zal laten.

Je gaat over deze vertrouwensbreuk heenkomen door de stadia een voor een af te vinken. Weet en accepteer dat vertrouwen altijd samengaat met het risico van misbruik, en dat de schaamte blijft kleven aan de ‘verraadster’. Hou goed voor ogen dat het één enkele persoon was die je vertrouwen heeft beschaamd en dat het haar alleen lukt om je voorgoed te beschadigen als je deze ene ervaring als blauwdruk houdt voor alle toekomstige ervaringen. Kijk kritisch terug naar je tijd met Labbekakje en zoek welke aanwijzingen je over het hoofd hebt gezien of genegeerd die al aangaven dat zij helemaal geen aardige vrouw was. Blijf er niet in hangen en bespaar jezelf ’weer zo’n afstandelijke, ingewikkelde, niet-communicatieve man die niet over emoties kan praten’ cliché te worden. Dit is niet het einde van het verhaal, slechts een ‘plot twist’ die je niet aan zag komen. Neem deze ervaring met je mee zoals je alles verder meeneemt wat ertoe doet. En, als je er klaar voor bent: ga met gezond wantrouwen door naar het volgende hoofdstuk. Veel plezier.