Geld en kinderen

Wills Langedijkcolumn

Beste Wills: Ik had al een hekel aan sociale media, maar nu ben ik die misplaatste openheid helemaal zat. Mijn man en ik leerden elkaar kennen toen we al in de veertig waren, allebei gescheiden en met kinderen. We zijn getrouwd en vormen een redelijk harmonieus samengesteld gezin. In het begin van ons huwelijk hebben we afgesproken dat we onze financiële zaken gescheiden zouden houden. Begin dit jaar vroeg mijn oudste stiefdochter haar vader geld voor het maken van een wereldreis, wat hij heeft geweigerd. Mijn eigen dochter, die ongeveer even oud is, spaart voor een huis en omdat ze voor een nieuwe baan een auto nodig had heb ik haar een flink bedrag voor haar verjaardag gegeven. Ze bedankte hiervoor op Facebook, dat las stiefdochter die ons onmiddellijk belde waarom mijn dochter geld kreeg voor een auto en zij niet voor haar wereldreis. Stiefdochter is boos op mij omdat ik blijkbaar zoveel geld heb zonder dat zij iets krijgt en haar vader is boos op mijn dochter vanwege haar post op Facebook. Mijn man en ik ruziën over wiens dochter hier de fout in is gegaan. De meisjes zijn ook boos op elkaar en de andere kinderen kiezen allemaal een kant. Hoe komen we hieruit?

 

Beste Familie: Is dit de schuld van jonge mensen met hun  sociale media gebruik? Nee toch? Jullie kinderen misdragen zich, maar ze hebben deze toestand niet veroorzaakt. Dat hebben jij en je man gedaan. Het lijkt alsof de kinderen niet op de hoogte waren van jullie besluit om de financiën gescheiden te houden.

Ik heb daar wel een mening over, maar die zal ik voor me houden want niet relevant. Waar het om gaat is dat jullie je blijkbaar niet hebben gerealiseerd hoe jullie besluit op de kinderen zou overkomen.

Het moment om ze van jullie afspraak op de hoogte te brengen was toen en niet na een incident als dit op Facebook. Ze waren er toch ooit wel achter gekomen, want zo gaan die dingen nou eenmaal. Als je het werkelijk in orde vindt dat jouw dochter zoveel geld krijgt en zijn dochter niets, dan is dat maar zo. Maar leg dat dan aan alle partijen duidelijk uit en geeft toe dat  je het ermee eens bent, vooral aan je stiefdochter: “We hebben vanaf het begin besloten om onze financiën gescheiden te houden, dus niet meebetalen aan jouw wereldreis is jouw vaders besluit en mijn financiële hulp aan mijn dochter is mijn besluit.” Dit voorval lijkt mij wel een goede aanleiding om met je man te bespreken of de door jullie getroffen regeling niet te rigide is voor een samengesteld gezin. Jullie hebben meer kinderen en er komen meer van dergelijke beslissingen.

Nogmaals, mijn mening doet er niet toe. Denk goed na over de gevolgen van jullie afspraak en schuif het niet af op de kinderen en de sociale media.