Dacht dat we vrienden waren.

Wills Langedijkcolumn

Beste Wills: gedurende een voor mij rampzalige scheiding ben ik vriendschappen kwijtgeraakt. De een verdween stilletjes van het toneel en de ander vertelde me dat ze gewoon met mijn ex om zou blijven gaan want hij had háár niets aangedaan. Ze wist van het huiselijk geweld en het financiële bedrog.
We hebben elkaar niet meer gesproken daarna en eerlijk is eerlijk ik heb haar gemist. Nu hoorde ik via via dat ze er spijt van heeft en haar excuses wil aanbieden. Het liefst zou ik deze zwarte bladzijde voor eens en altijd omslaan. Wat is wijsheid, Wills?

Beste Zwerfster: Oh, via via, hum hum. Vriendinnen die excuses willen maken zeggen rechtstreeks, in persoon: ”Het spijt me, kun je me vergeven.” Dat allereerst. Dan dit. Ze heeft je aan je lot overgelaten en is vriendschappelijk gebleven met je ex ondanks dat ze wist waar hij toe in staat was. Neutraliteit of ‘Zwitserland’ zijn is een luxe. Gereserveerd voor kennissen die niet genoeg op de hoogte zijn van de details om één van beiden te veroordelen, óf voor de beter ingewijden die wél op de hoogte zijn van de details, maar menen dat beiden verantwoordelijk zijn voor de breuk en de gevolgen daarvan.
Zíj wist dat hij jou opzettelijk pijn heeft gedaan en je berooid achtergelaten heeft. Dat maakt onpartijdigheid een bedenkelijke luxe die ze zich als jouw vriendin niet kon veroorloven. Het maakt nogal uit hoe iemand zich gedraagt en vrienden willen blijven met iemands ex, oké, maar niet met een gewelddadige, rancuneuze ex.

Luisteren heeft nog nooit iemand in de problemen gebracht, dus als ze je uiteindelijk in levende lijve benaderd, luister. Het kan twee kanten op: verhelderende en helende woorden of een relaas waarin vooral eigenbelang (12 stappenprogramma van de AA?) doorklinkt. Als het ergens tussenin zit, bedank haar en vraag tijd om na te denken. Je foolproof gevoelsradar laat je wel weten of je afdaalt naar conflict en misère of op koers zit naar rust in je hoofd.

Hoe dan ook, bedank haar, want haar wens vergeven te worden geeft jou closure en uiteindelijk het laatste woord. Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere open. Kan een koelkast zijn met daarin een fles sprankelende cava. Proost op de afloop. Schluss.

Over Wills
Wills is werkzaam vanuit Amsterdam, Heiloo en Texel als EFT therapeut, systeemtherapeut, trainer provocatieve coaching en mediator.
Wil je over jullie vriendschap praten of relatietherapie? Kijk op www.betersamen.nl